VACATURES-INKOPER.NL

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.vacatures-inkoper.nl/ (“Site”) die eigendom is van Xentys B.V., met statutair adres Spaces ‘De Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 27346676, uw gebruik van de Site en elke overeenkomst tussen u en Leveranciers die via de Site of rechtstreeks wordt gesloten.

 1. Toepasselijkheid
  Op alle aangeboden offertes door vacatures-inkoper zijn de voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.
 1. Offertes
  Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot drie werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
 1. Geheimhouding
  Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie van welke aard dan ook, zijn vertrouwelijk. De ontvangen informatie zal enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Overmacht
  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.